top of page

התוכניות שלנו

חץ הקרן למנהיגות ציונית

סיני

תכנית מנהיגות למובילי דעה ודרך בשירות המדינה, בחברה האזרחית ובמגזר העסקי. התכנית מיועדת לחדורי תודעת שליחות לאומית ובעלי פוטנציאל מנהיגותי מוכח ואופק קידום לעמדות השפעה ותפקידים בכירים.

תכנית סיני

ההרשמה הסתיימה
נתראה במחזור הבא

סיני
ציון

נבו

תכנית למנהיגות בדרג בכיר בשירות המדינה, מובילים חברתיים בולטים ויזמים עסקיים בעלי ניסיון משמעותי, שיש להם מוטת השפעה רחבה בכדי לחולל שינוי ולייצר אימפקט ממשי לחיזוק התודעה הלאומית.

ציון

תכנית ייחודית למנהיגות נבחרת פעילה – 120 נבחרי ציבור וסגל מוביל בשלטון המרכזי (שרים וח"כים), בשלטון המקומי (ראשי ערים, סגני ראשי ערים, חברי מועצה) ובאיגודים נבחרים. התכנית מיועדת להוציא מן הכוח אל הפועל, להגביר ולחזק את כישורי ההשפעה של נבחרי הציבור על ההוויה הציונית והרוח הלאומית.

מחזור ראשון לחכים נבחרים מכל
הקשת הפוליטית
פברואר 2023
ציונות 2048

ציונות 2048

ציונות 2048 הוא בית מדרש החוזר אל מקורות הציונות והיהדות ומביט אל אתגרי השעה, נוכח משנתם של ההוגים, החלוצים ופורצי הדרך שלקחו חלק בהקמת מדינת ישראל. כל רבעון בבית המדרש יוקדש לעיסוק בסקטור מנהיגות אחר, בשאלות המעניינות אותו ובאנשים המובילים אותו, דרך כלי הלימוד הבית מדרשיים

לקראת 100 שנים למדינת ישראל

bottom of page