top of page
ארוך.jpg
הקרן למנהיגות ציונית
עלינ
הסיפור שלנו
shiny-yellow-leaf-gold-foil

ההרשמה הסתיימה
נתראה במחזור הבא

תכנית סיני

תיעוד היסטורי של פעילות ציונית בארץ ישראל

בקצרה

הקרן למנהיגות ציונית היא קרן על מפלגתית וא-פוליטית, המקדמת הוויה ציונית ורוח יהודית במרחבי ההשפעה על דמותה של המדינה, דרך פיתוח ורישות מנהיגות בעלת תודעה לאומית איתנה, והמחוייבת לטוב הציוני המשותף. הקרן תבנה רשת מנהיגות ומנהיגים הפועלים מתוך גאווה במורשת היהודית ובזהות הציונית. מתוך תחושת שליחות ומחויבות להמשך שרשרת הדורות ולשגשוג הציונות. מתוך אמונה בצדקת הדרך ורגש של אחריות לאומית. הרשת תפעל ביעילות ובשיתופי פעולה לאורכה ולרוחבה של ישראל, במטרה להבטיח את האתוס הציוני והזיקה היהודית של הדמוקרטיה הישראלית. 2030 היא שנת המטרה שלנו. מהיכן יגיעו מנהיגי ישראל? מה יהיה בית הגידול שלהם? מה יכלול ארגז הכלים? ממה יורכב סל הערכים? האם מאידאלים של דמוקרטיה בעלת זהות ציונית וצביון יהודי, לצד ערכים אוניברסליים ורב תרבותיים? על מה יילחמו מנהיגי האומה העברית המתחדשת? האם על מדינה יהודית ודמוקרטית המבוססת על סדר יום ציוני, או על סדר ישראלי חדש? השאלה בדבר דמותם של מנהיגי ישראל הבאים היא שאלה גורלית התלויה בנו. בעיני רוחנו אנו רואים סמנכ"לית במשרד הפנים המחוייבת לחלקה ביישוב הארץ, או מנהל רשות מקרקעי ישראל הרואה בקרקעות המדינה משאב אסטרטגי לעתיד הציונות. בעיני רוחנו אנו רואים ראשת אגף תמיכות במשרד התרבות המכירה בחשיבות טיפוח יצירה ציונית מקורית, או ראש מינהל חינוך ברשות מקומית המחובר למשימתו הלאומית בהטמעת ערכי הציונות בלב תלמידיו. בעיני רוחנו אנו רואים מפקד תחנת משטרה הרואה בשמירת הבטחון האישי ציונות לשמה, או מג"ד המאמין כי האמונה בצדקת הדרך היא הנשק לנצח את המלחמה הבאה. אנו לא רק רואים אותם בעיני רוחנו, אנו גם מתכוונים להפוך חזון למציאות. לאתר את אותם מנהיגי ישראל, מכל מגזרי החברה הישראלית, לטפח אותם, לחבר אותם ברשת עמיתים פעילה ורבת כוח, ולשלוח אותם אל שדות הפעולה זקופי קומה וחדורי תחושת שליחות.

האתגר
חץ הקרן למנהיגות ציונית

האתגר

תודעה לאומית כתשתית חיונית

חץ הקרן למנהיגות ציונית

הסיפור היהודי והאתוס הציוני, מכונני הזהות הלאומית, מעוררים בנו את צדקת הדרך ותעצומות הנפש ההכרחיות לאומה והמחזיקות עם מדור לדור.

משבר הזהות של הדור השלישי

חץ הקרן למנהיגות ציונית

ישראל נקלעת למשבר זהות לאומי: לאחר דור ראשון המייסד ודור שני הממשיך, שוככת תנופת ההקמה ודור שלישי ורביעי תרים במבוכה אחר זהות.

ייחוד וייעוד

תור זהב ציוני הוא כורח המציאות. יש לחדש את המחויבות לציונות, תוך התאמתה לאתגרי הזמן והעולם החדש. ועל יסוד לכידות ציונית פנימית רחבה ככל האפשר, עלינו להחיות את חזון האבות המייסדים ולהפיח רוח חדשה במילים "אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל - היא מדינת ישראל".

תיעוד היסטורי של פעילות ציונית בארץ ישראל
דוד בן גוריון בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל

החזון

חיזוק תשתית מדינת ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי: מדינה בעלת תודעה לאומית, המחויבת לרעיון הציוני ולנכסי הרוח, התרבות והמורשת של העם היהודי, ברוח מגילת העצמאות ובשפת העולם החדש.

החזון
האסטרטיה

האסטרטגיה

מה עושה הקרן למנהיגות ציונית?

הקרן למנהיגות ציונית נועדה לקדם סדר יום ציוני במרחבי החיים המעצבים אומה, דרך בניית רשת של מנהיגות ומנהיגים בעלי תודעה לאומית איתנה, זהות ציונית וזיקה לרוח היהודית ולעקרונות הדמוקרטיה.

מנהיגות מחוללת שינוי ויש לה השפעה מכרעת על המציאות. למנהיגות מונחית חזון ונושאת בשורה ולמנהיג הפועל מתוך מעגל כוח וקבוצת שייכות, יכולת גבוהה יותר להוביל שינוי ולייצר השפעה. הקרן תדאג להפיח באותה מנהיגות רוח של גאווה לאומית, תבסס את משמעות התפקיד של כל אחד ואחת, בעיני עצמם ובעיני אחרים, כמחוללי שינוי ומובילי דרך, ותנטע בהם אחריות לאומית ופעולה מתוך ייחוד וייעוד.

דגל הדיו בתיעוד צבעוני
השיטה

השיטה

איך הקרן למנהיגות ציונית תבנה
את דור ההנהגה הבא של ישראל?

פיתוח מנהיגות

הקרן תפעיל תכניות הכשרה לפיתוח מנהיגות, בעלת תודעה לאומית, המחויבת לאתוס הציוני ולרוח היהודית והנאמנה לעקרונות הדמוקרטיה.  זאת, במטרה לחזק את תשתית מדינת ישראל כמדינת הלאום הדמוקרטית של העם היהודי.

תכניות ההכשרה לפיתוח מנהיגות יתאפיינו בסטנדרטים המקצועיים והארגוניים הגבוהים ביותר בעולם ההכשרות. התוכניות יתמקדו בבנייה ובחיזוק הזהות הלאומית, דרך חשיפה לייעודו וייחודו של העם היהודי ומפגש עם אתגרי הציונות בת זמננו, בפיתוח מנהיגות אישית ובחידוד יכולות אישיות ומקצועיות, בהתאמה לעולם החדש.

מעשה

הקניית כלים מקצועיים וחידוד מיומנויות ואומנויות אישיות להובלת שינוי, יצירת השפעה והנעה לפעולה במאה העשרים ואחת.

רגש

מסע חווייתי לגילוי עצמי, בארץ ומחוצה לה, לחשיפת משמעות חדשה במערכת היחסים של המשתתפים עם המדינה, הארץ והעם, וליצירת זיקה יהודית-ציונית בת קיימא.

ידע

למידה משמעותית בראי החיים עצמם ובחיכוך עם המציאות, לחיזוק הבסיס הרעיוני והתשתית האידיאולוגית של הזהות הלאומית.

רשת מנהיגות

רשת מנהיגות רב-מגזרית ורב-תחומית תוססת ופעילה המורכבת מעמיתי ובוגרי תוכניות הקרן שהינם שחקנים משמעותיים במוקדי השפעה. הרשת תבנה אמון בין החברים בה, תייצר שיתופי פעולה ותקדם עשייה, ביחד ולחוד, לחיזוק תשתיות מדינת ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי.

הקרן תשים דגש על חיבורים, קשר אישי ובניית אמון כבר במהלך תכניות ההכשרה, ותפנה קשב ומאמץ להתרחשות זו גם לאחר גמר תכניות ההכשרה. הקרן תפעל לייצר מעגלי כוח והשפעה, דרך חדשנות במחשבה ובמעש, למען קידום סדר יום ציוני.

הקרן תשקיע בבוגריה באופן המסור והנדיב ביותר – באמצעות מפגשי שימור, ימי עיון, חליפות אישיות של אימון והדרכה, הכשרות ייעודיות, תמיכה במיזמים והקמת צוותי משימה. כל זאת לשם שימור והגברת כוחה של רשת העמיתים ובניית מחויבות לעשייה בת קיימא, מתוך הבנה לפיה רשת העמיתים היא נכס אסטרטגי ליצירת השפעה מתמשכת וארוכת טווח על עתידה של ישראל.

דברו איתנו

דברו איתנו

הקרן למנהיגות ציונית

office@zlf.org.il
02-5011199

מרכוס 18, ירושלים

mail
phone
web
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

יָשׁוּב יפְרַח אז גַּם עַמִּי, וּבָארֶץ יָקוּם דּוֹר, בַּרְזֶל-כְּבָלָיו יוּסַר מֶנוּ, עַין-בְּעַין ירְאֶה אוֹר

(שאול טשרניחובסקי)
צור קשר
bottom of page